Semiotyka w firmie i organizacji

Program obejmuje zastosowanie semiotyki w takich obszarach jak:

 • zarządzanie marką i jej komunikacją
 • analiza konkurencji i kategorii
 • tworzenie strategii marki i jej weryfikacja
 • strategie sprzedażowe
 • eksploracja kluczowych dla firmy/marki idei i konceptów
 • tworzenie nowych produktów
 • ocena projektów, konceptów, idei, reklam, interfejsów
 

Przeznaczony jest w szczególności dla:

 • brand/product manager
 • insights manager
 • research manager
 • marketing director/manager
 • communication manager
 • sales manager

Dzisiejszy marketing to sprzedawanie znaczeń a nie produktów. To konkurowanie znaczeniami, sensami, opowieściami, które stoją za marką. Marketing produkuje ogromne ilości znaków i symboli – jak nad tym procesem zapanować?

 

Warto wdrożyć perspektywę semiotyczną w różnych działach firmy. Spojrzeć na własne marki i działania marketingowe poprzez znaczenia i sensy dzisiejszej kultury. Zrozumieć, jak powstają marki-symbole, rozpoznać kody kategorii i kultury, uzupełnić strategie i działania o czynnik kulturowy czy wreszcie ocenić przystawalność marki i jej komunikacji do współczesnej kultury.

Założeniem programu jest poszerzenie perspektywy firmy o elementy semiotyki i zastosowania jej w patrzeniu na sprzedaż, marki, komunikację, strategie.

ZAKRES PROGRAMU

Zastosowanie semiotycznej eksploracji kultury do:

 • zrozumienia kodów kulturowych i zmian w kulturze,
 • identyfikowania insajtów kulturowych,
 • zrozumienia języka wizualnego i werbalnego (symboli, znaków, narracji) grupy docelowej.

Organizacja procesu semiotycznego:

 • opracowanie briefu semiotycznego,
 • połączenie semiotyki z innymi badaniami,
 • czytanie raportu semiotycznego i zastosowanie wyników,
 • przygotowanie briefu dla agencji strategicznej/kreatywnej.

Zastosowanie wyników diagnozy semiotycznej do:

 • pozycjonowania kulturowego marki/produktu/opakowania,
 • koncepcji nowych produktów - NPD,
 • tworzenia starterów strategicznych i komunikacyjnych,
 • budowanie spójnego świata marki (Brand World).

Zastosowanie analizy semiotycznej w obszarze kategorii do:

 • diagnozy kodów kategorii produktowej,
 • oceny kulturowej siły własnej marki,
 • oceny semiotyki przestrzeni sprzedażowej,
 • oceny projektów/konceptów pojedynczej reklamy, opakowania, interfejsu, znaku wizualnego.

< Powrót

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych. 2 dni.

Miejsce: w Waszej firmie lub w zaproponowanym przez nas miejscu. Możliwy dwudniowy kurs wyjazdowy. 

Terminy: do ustalenia dogodny dla Waszej firmy.

Uczestnicy: do 12. osób z różnych działów Waszej firmy.

 

Zapytania w sprawie kursu kierujcie proszę na kontakty podane w stopce.

ORGANIZACJA KURSU

Copyright 2024 Semiotic Solutions

Mitologia Współczesna Marcina Napiórkowskiego

Nasza książka: Semiotyka w Marketingu

AKADEMIA SEMIOTYKI

POLECAMY:

KONTAKT BIZNESOWY:

FIRMA:

Marzena
+48 509 299 950
m.zurawicka@semiotyka.com

Krzysiek
+48 509 299 955
k.polak@semiotyka.com

SEMIOTIC SOLUTIONS

Spółka Jawna Polak i Żurawicka

ul. Pokrętna 53

05-500 Nowa Iwiczna / Warszawa

NIP: 894 284 12 70