EN

/

PL

SELL MEANINGS

NOT PRODUCTS.

Uważamy, że produkty i usługi są dla konsumentów na tyle istotne, na ile symbolizują aktualne ZNACZENIA, WARTOŚCI i NARRACJE obecne w dzisiejszej kulturze popularnej.

Dlatego pomagamy w tworzeniu i sprzedawaniu znaczeń, a nie produktów.

SELL MEANINGS
NOT PRODUCTS.

Uważamy, że produkty i usługi są dla konsumentów na tyle istotne, na ile symbolizują aktualne ZNACZENIA, WARTOŚCI i NARRACJE obecne w dzisiejszej kulturze popularnej.

Dlatego pomagamy w tworzeniu i sprzedawaniu znaczeń, a nie produktów.